How Can I Transfer Ringtones Downloaded From PHONEKY Web Site To My IPhone?

Apple không cho phép bạn tải nhạc chuông trực tiếp vào iPhone trừ iTunes Store. Có 2 cách để chuyển nhạc chuông cho iPhone của bạn.

First and common way is to use iTunes. If you are using a computer you just need to download the file to your computer, double click to open it or drag the ringtone in tones tab in iTunes, connect your iPhone & and start syncing. more information

Làm thế nào tôi có thể tải nhạc chuông Tải xuống Qua PHONEKY APP Để iPhone của tôi?

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng iOS PHONEKY ứng dụng iOS, hãy xem những hình ảnh dưới đây để biết các bước bạn phải thực hiện để chuyển nhạc chuông của bạn ..

Cách cài nhạc chuông iPhone Làm thế nào để chuyển nhạc chuông cho iPhone Cách lưu nhạc chuông iPhone Cách đặt nhạc chuông cho iPhone Làm thế nào để chuyển nhạc chuông iPhone với itunes

Có một cách rất khó để thiết lập nhạc chuông iPhone mà không cần máy tính và iTunes. Tải xuống lần đầu tiên PHONEKYGarageBand Các ứng dụng iOS từ AppStore và thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

Cách thiết lập nhạc chuông iPhone qua ứng dụng GarageBand Cách thiết lập nhạc chuông iPhone miễn phí qua ứng dụng Garage Band mà không cần máy tính