GENRES

 Bạn có thể tải về từ một bộ sưu tập hơn 18.000 nền iPhone miễn phí và hình nền sống từ PHONEKY

Dịch vụ hình nền sống iPhone được cung cấp bởi PHONEKY và miễn phí 100%!

Hình nền trực tiếp tương thích với iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus và iPhone X