PHONEKY - Hướng dẫn trên màn hình Trực tuyến Android

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để kích hoạt Hình nền Trực tiếp

1. Tải về Hình Nền Sống và cài đặt.
2. Màn hình chính dài
3. Chọn Hình nền và sau đó chọn Hình nền động
4. Chọn hình nền động đã được cài đặt
5. Nhấn Set As Hình nền hoặc nhấn SETTINGS để xem thêm các tùy chọn.

Tường sống trực tuyến Android thường không có Biểu tượng ứng dụng.
Bạn có thể chọn hiển thị hình ảnh hoặc chỉ giữ một hình ảnh tĩnh làm hình nền của mình.

Cách ngừng quảng cáo trong ứng dụng Android Cách ngừng quảng cáo trong ứng dụng Android


Dịch vụ Android Hình Nền Sống được cung cấp bởi PHONEKY và miễn phí 100%!

Hình nền sống có thể được tải về bởi Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, LG, Xiaomi, Lenovo, ZTE và các điện thoại di động Android OS khác.