Chính sách bảo mật

Bảo mậ
PHONEKY có mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin người dùng của chúng tôi. Khi người dùng gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ trực tuyến và ngoại tuyến.

Thu thập và sử dụng thông tin
PHONEKY là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ, hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ bên ngoài nào.

Tệp ghi log
Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích các xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng để sử dụng tổng hợp. Địa chỉ IP không được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi không phân phối hoặc chia sẻ thông tin IP với bất kỳ bên thứ ba nào.

Liên kết
Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Xin lưu ý rằng PHONEKY không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi chú ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về tính riêng tư của mỗi và mọi trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập được bởi trang Web này.